Välkommen!

Vad kan Cadastra hjälpa dig med?

Företaget är inriktat mot att ge råd och praktisk hjälp i frågor som rör:

  • Kartor, gamla och nya.

Tex, inpassning av historiska kartor på modernare kartor eller flygfoton. Kan man hitta var torpet Siggehorva låg?

  • Fastighetsrättsliga utredningar.

Tex, var går din fastighetsgräns mot grannen? Vilka är delägarna i en samfälld väg?

  • Avtal om markupplåtelse.

Tex, vill du upplåta nyttjanderätt eller servitut till någon? Arrendera eller köpa mark?

  • Praktiskt utförande.

Tex, hjälp med inmätning eller utsättning. Hitta gränsmarkeringar.

Cadastra tillhandahåller ingen jurist eller lantmätare men mer än fyrtio års erfarenhet av kartor, mätning och fastighetsfrågor.

Har du några funderingar så hör av dig. Vi tittar på vad jag kan hjälpa till med.

Med vänlig hälsning

Torgny Kratz

Telefon: 076-2901211

E-post: info@cadastra.se